Πορτογαλικά (pt)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

brancas (pt)