Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

bojati se (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

bojati se (sh)