Ισλανδικά (is) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

beinn (is)

Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

beinn (gd)