Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

avant-centre (fr) αρσενικό