Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

atmosphère 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

atmosphère (fr) θηλυκό