Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

assujettissante (fr)