Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

assos (fr)