Ουσιαστικό

επεξεργασία

arsen (bs)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

arsen (da)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

arsen (is)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

arsen (hr)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

arsen (lb)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

arsen (nn)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

arsen (no)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

arsen (pl) αρσενικό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

arsen (cs)