Ίντο (io) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

aprili (io)


Σικελικά (scn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aprili (scn)