Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

anagram (en)Αφρικάανς (af) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

anagram (af)Δανικά (da) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

anagram (da)Νορβηγικά (no) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

anagram (no)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

anagram (nl)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

anagram (pl) αρσενικό

Συγγενικές λέξεις επεξεργασίαΣλοβενικά (sl) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

anagram (sl)Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

anagram (sv)Τσεχικά (cs) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

anagram (cs)