Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

amen (en)

  1. έκφραση έντονης συμφωνίας

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

amen (en)

  1. αμήνΓαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

amen (fr)

  1. έκφραση έντονης συμφωνίας

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

amen (fr) αρσενικό

  1. αμήνΙταλικά (it)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

amen < αρχαία εβραϊκή אמן

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

amen (it)

  • αμήν στο τέλος της προσευχής

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

amen (it)

  1. Αμήν δεν μιλάμε άλλο για αυτό, εντάξει να μην μιλήσουμε άλλο για αυτόΣουηδικά (sv)Επεξεργασία

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

amen (fr)

  1. έκφραση έντονης συμφωνίας
  2. αμήν