Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ambulans 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ambulans (pl) αρσενικό