Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

aktivis (eo)

  • αόριστος του ρήματος aktivi