Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

afirmirati se (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

afirmirati se (sh)