Παλαιά γαλλικά (fro)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ae αρσενικό ή θηλυκό

δείτε τη λέξη ee