Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aachenosaurus (en)Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aachenosaurus (fr)Ισπανικά (es) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aachenosaurus (es)
Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aachenosaurus (it)Καταλανικά (ca) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aachenosaurus (ca)Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aachenosaurus (nl)Πορτογαλικά (pt) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aachenosaurus (pt)Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aachenosaurus (cs)Φινλανδικά (fi) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aachenosaurus (fi)