Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

a-màireach (gd)

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία