Λατινικά (la)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Vulpeculae (la)