Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

Urgroßvaters (de) αρσενικό