Εσθονικά (et) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Prantsuse (et)

  1. τα γαλλικά, η γαλλική γλώσσα