Δείτε επίσης: italienisch

  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

Italienisch (de) ουδέτερο, μόνο στον ενικό