Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Geschlecht 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Geschlecht (de) αρσενικό