Αλσατικά (gsw) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

GegenwartΓερμανικά (de) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Gegenwart 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Gegenwart (de)