Δείτε επίσης: Gâmbia

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Gambia (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Gambia (eu)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Gambia (de)
  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Gambia (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Gambia (it)


---

  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Gambia (nl)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Gambia (pl) θηλυκό