Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

Finnoises (fr)