Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Danubian Principalities (en)

  1. (ιστορικός όρος) οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες