Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Azerbaijani (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Azerbaijani (en)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

Azerbaijani (en)