Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

affine (en)

  1. (μαθηματικά) διατηρούμενης παραλληλίας, που επιτρέπει ή διατηρεί τις παραλληλίες, αφινική
  2. συσχετισμένος

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

affine (en)

  • συγγενής εξ' αγχιστείας

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασία