Δείτε επίσης: -siz

Τουρκικά (tr)Επεξεργασία

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-sız (tr), -siz, -suz, -süz

ΣύνθεταΕπεξεργασία

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία

Φωνηεντική αρμονία για τις μορφές του -sız (τουρκικά)
Κ: Τουρκικές λέξεις με επίθημα -sız στο Βικιλεξικό Το τελευταίο φωνήεν είναι οπίσθιο, αστρόγγυλο
(a, ı)
Το τελευταίο φωνήεν είναι πρόσθιο, αστρόγγυλο
(e, i)
Το τελευταίο φωνήεν είναι οπίσθιο, στρογγυλό
(o, u)
Το τελευταίο φωνήεν είναι πρόσθιο, στρογγυλό
(ö, ü)
Το τελευταίο σύμφωνο είναι ηχηρό
b c d g ğ j l m n r v y z
-sız
zaman > zamansız

K

-siz
sen > sensiz

K

-suz
onur > onursuz

K

-süz
gönül > gönülsüz

K

Το τελευταίο σύμφωνο είναι άηχο
f s t k ç ş h p
-sız
şans > şanssız

K

-siz
keyif > keyifsiz

K

-suz
soluk > soluksuz

K

-süz
gözlük > gözlüksüz

K

Η λέξη λήγει σε φωνήεν -sız
para > parasız

K

-siz
bilgi > bilgisiz

K

-suz
su > susuz

K

-süz
görgü > görgüsüz

K

ΑντώνυμαΕπεξεργασία