Ελληνικά (el) Επεξεργασία

κατάληξη επιθέτων κι ουσιαστικών

πχ. κβαντομηχανικός