Ιαπωνικά (ja) Επεξεργασία

  ΧαρακτήραςΕπεξεργασία

  • αριθμός γραμμών : 4

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

(ja)

γραφή
kanji   
kana
rōmaji hi