Ιαπωνικά (ja) Επεξεργασία

  ΧαρακτήραςΕπεξεργασία

  • αριθμός γραμμών : 13
γραφή
kanji   
kana あい
rōmaji ai

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

(ja)Κινεζικά (zh) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

(zh)