Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

Πτώση Ενικός Πληθυντικός
Ονομαστική ἰδανός ἰδανή ἰδανόν ἰδανοί ἰδαναί ἰδανά
Γενική ἰδανοῦ ἰδανῆς ἰδανοῦ ἰδανῶν ἰδανῶν ἰδανῶν
Δοτική ἰδανῷ ἰδανῇ ἰδανῷ ἰδανοῖς ἰδαναῖς ἰδανοῖς
Αιτιατική ἰδανόν ἰδανήν ἰδανόν ἰδανούς ἰδανάς ἰδανά
Κλητική ἰδανέ ἰδανή ἰδανόν ἰδανοί ἰδαναί ἰδανά
Δυικός Αρσενικό-Ουδέτερο Θηλυκό
Ονομαστική-Αιτιατική-Κλητική ἰδανώ ἰδανά
Γενική-Δοτική ἰδανοῖν ἰδαναῖν

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἰδανός < ἰδεῖν / εἴδω < ινδοευρωπαϊκή ρίζα *weyd- (βλέπω, γνωρίζω)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

ἰδανός, -ή, -όν (ῐδανος)