ประเทศเนเธอร์แลนด์

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ประเทศเนเธอร์แลนด์ (th)