Οθωμανικά τουρκικά (ota)Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

بش (beş)