Εβραϊκά (he) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

קניה (he) (kniyáh) θηλυκό

  • αγορά (πράξη αντίθετη της πώλησης