Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

френски език (bg) (frénski ezík)

  1. τα γαλλικά, η γαλλική γλώσσα