Βουλγαρικά (bg)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

топола (bg)


Σερβικά (sr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

топола (sr) (λατινική γραφή: topola) θηλυκό