Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

петух 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

петух (ru) αρσενικό