Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

кобыла 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

кобыла (ru)