Ουκρανικά (uk) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

життя 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

життя (uk) θηλυκό