Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

жизнь 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

жизнь (ru)