Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

господин 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

господин (ru)Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

господин (sr)