Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

битва 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

битва (ru)