Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

берёза 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

берёза (ru) θηλυκό