Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

артерия 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

артерия (ru) θηλυκό