Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Неологизъм (bg)