Δείτε επίσης: ὕδατα

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ύδατα