Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ωραιοπαθή

  1. ωραιοπαθής, στην αιτιατική του ενικού
  2. ωραιοπαθής, στην κλητική του ενικού
  3. ωραιοπαθές, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού