Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ωρίμασης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία